Suzuki Pro mới sẽ ra mắt trong năm nay? - Ai đã đăng?