Công ty chuyên sản xuất móc khóa mica , làm móc khóa đổ keo giá rẻ 2.500đ - Ai đã đăng?