Mẫu ti vi bán chạy nhất vào dịp lễ 2/9 - Ai đã đăng?