2 Cặp tứ kêt bóng rổ thế giới FIBA hôm nay 11/9 - Ai đã đăng?