Cách thức thân bơm bánh răng vào mùa đông - Ai đã đăng?