VFF đề nghị xử lý hình sự CĐV bắn pháo sáng - Ai đã đăng?