Giá bể nước ngầm Sơn Hà 2500l GIẢM 1,185,000Đ đến hết tháng 9 - Ai đã đăng?