Du học Thái Lan: Học bổng 137 triệu suốt 4 năm tại Đại học Bangkok - Ai đã đăng?