và anh tặng em^^! miến của anh bài mà anh rất thích - Ai đã đăng?
Options

và anh tặng em^^! miến của anh bài mà anh rất thích - Ai đã đăng?