Gold Music:Nhiêu tiền cho 1 cây đàn guitar mini - Ai đã đăng?