Cây nước nóng lạnh Karofi HC300 GIẢM 790K + bộ ly cốc đến hết tháng 10 - Ai đã đăng?