Có bao nhiêu người trúng xổ số mỗi năm? - Ai đã đăng?