Miền bắc TRỞ LẠNH cây nước nóng lạnh kangaroo kg42A3 TRỞ GIÁ - Ai đã đăng?