Du học Nhật Bản: Ngành Du lịch, Mức lương hấp dẫn sau khi ra trường - Ai đã đăng?