Mấy bác tư vấn giúp chọn màn hình PC lớn để auto đánh, cài nhiều account cho Fifa ... - Ai đã đăng?