Ai biết Hack ẩn ứng dụng Nokia 6300 không vậy ? - Ai đã đăng?