Chức năng và mức giá tương ứng tốt nhất cho 2 dòng máy lạnh tủ đứng Daikin - Ai đã đăng?