Máy chạy bộ ELIP chính hãng tại quận 7, TPHCM - Ai đã đăng?