Audi A4 giá 1,5 tỷ đồng đầu tiên về Việt Nam - Ai đã đăng?