Thẻ tạm trú 3 năm cho đại diện pháp luật - Ai đã đăng?