Sửa xe nâng là những thao tác nhằm khắc phục các hư hỏng - Ai đã đăng?