Ở một người đàn ông trẻ và khỏe mạnh, mỗi ngày có khoảng 100 triệu tinh trùng được sả - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
hoatuyetmuahe 1