Tinh trùng sau lọc rửa sẽ được bơm vào buồng tử cung bằng một ống catheter chuyên dụn - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
hoatuyetmuahe 1