Nên làm cầu thang bằng gỗ hay bằng kính? - Ai đã đăng?
Options

Nên làm cầu thang bằng gỗ hay bằng kính? - Ai đã đăng?