YAN và MIMO tiếp tục “Tấncông” trường ĐH Văn hóa và ĐH Khoa học Tự nhiên - Ai đã đăng?