Microsoft chính thức giới thiệu Windows 8 tại Việt Nam - Ai đã đăng?