Chiếc giày converse lớn nhất thế giới. - Ai đã đăng?