“Lỗ hổng” trong văn hóa ứng xử nơi công cộng - Ai đã đăng?