Rất nhanh chỉ là lướt qua nhưng khiến người ta suy nghĩ rất nhiều - Ai đã đăng?