Cuộc “chinh phạt” mới của xe hơi Nhật Bản - Ai đã đăng?