độ xe là cả một nghệ thuật và người đi xe độ cũng là nghệ sĩ - Ai đã đăng?