[Vip] Xe dành cho những DJ chuyên nghiệp tổ chức tại Thái Lan - Ai đã đăng?