Ultimate Aero EV, xe điện nhanh nhất thế giới? - Ai đã đăng?