Ko thể ngờ Rogger ko xem em là em của 2 - Ai đã đăng?