8X mở chuỗi cà phê, thu nhập 100 triệu/tháng - Ai đã đăng?