Chào đón 2013 với "Chinh phục Bot Xèng, hủy diệt thời gian" - Ai đã đăng?