Lamborghini LP670-4 SV có mặt tại Việt Nam - Ai đã đăng?