[HCM] Cần tìm bạn tập pk chung ở Gò Vấp hoặc w12 đây - Ai đã đăng?