HN-Cần bán Đàn chó AMERICAN BULLY baby màu blue trắng 3 tháng tuổi - Ai đã đăng?