Trọn bộ cài đặt Windows 7, Windows XP bản gốc từ Microsoft - Ai đã đăng?