Ứng dụng nhắn tin trên di động số 1 Hàn Quốc vào Việt Nam - Ai đã đăng?