“Miễn phí trải nghiệm dịch vụ - Cơ hội trúng 20 triệu mỗi ngày” - Ai đã đăng?