S40 và s60 co choi dc 12guns game của Minh Chau Corp ko ? - Ai đã đăng?