Tuột giày cao gót, Bom (2NE1) biểu diễn với chân trần - Ai đã đăng?