Có ai biết dòng điện nào chơi được 12guns của Minh Châu Corp ko ? - Ai đã đăng?