Trẻ như thế này có phải là kém thông minh? - Ai đã đăng?