Cơ hội cho ai định sắm đồ công nghệ của LG đây ;) - Ai đã đăng?