10h ngày 13-03-2013 Khai mở Kiếm Thế VNG - Ai đã đăng?
Options 0h ngày 13-03-2013 Khai mở Kiếm Thế VNG - Ai đã đăng?