.:: [Face FFOL2] Bachxop's Topic ::. - Ai đã đăng?