Trailer tự truyện mới ra mắt của tác giả “Đời call boy” - Ai đã đăng?